Jump to content
The library informs: Obs! 3 lån/vecka. Huom! 3 lainaa/viikko
Cover for Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa
Isbn: 978-95-2802-072-1
Publisher: Books on Demand
Category:
Education
Accessible since: February 2020

E-book

Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa

Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa -kirja avaa suomalaisen varhaiskasvatuksen pedagogisia käytäntöjä lasten osallisuuden näkökulmasta. Kirjan artikkelit tarkastelevat osallisuutta varhaiskasvatuksen ja pedagogiikan eri näkökulmista. Kirja on kokoelma artikkeleita, joita yhdistää pyrkimys varhaiskasvatuskulttuuriin, jossa oppiminen nähdään vuorovaikutteiseksi ja aktiiviseksi toiminnaksi. Kirja ohjaa varhaiskasvatuksen työntekijöitä ottamaan lasten osallisuuden osaksi toimintaperiaatteitaan. Kirjan artikkelit auttavat kehittämään pedagogiikkaa niin, että lasten mahdollisuudet osallisuuteen niin oppimisessa, kuin vuorovaikutuksessa ja arjen rutiininomaisissa toiminnoissa lisääntyvät. Osallisuustutkimuksen ja käytäntöjen kehittämiseen liittyvien esimerkkien avulla varhaiskasvatuksen työntekijät voivat vahvistaa varhaiskasvatuksen pedagogisia toimintatapoja, joissa lapsi nähdään osaavana ja taitavana toimijana, joka aktiivisesti tulkitsee ja vaikuttaa ympäröivään yhteisöön, päiväkotiin ja päiväkotiryhmään.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone