Jump to content
The library informs: Obs! Max 3 lån/vecka. Huom! Enintään 3 lainaa/viikko
Cover for Tutki ja kehitä
Isbn: 978-95-2370-173-1
Publisher: Santalahti-kustannus
Category:
Humanities
Accessible since: February 2021

E-book

Tutki ja kehitä

Tutki ja kehitä on perusteos tutkimusmetodeista kaikille tutkimuksen tekijöille. Kirja antaa perusvalmiudet tieteellisen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimukselliseen kehittämistoimintaan työelämän monialaisissa hankkeissa. Samalla kirja toimii selvitysten ja kartoitusten tekemisen tukena elinkeinoelämässä, julkisella ja kolmannella sektorilla sekä koulutusorganisaatioissa.

Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa tutkimusetiikka, tutkimusprosessi, laadullisen ja määrällisen tutkimusmenetelmän käytännöt sekä tutkimuksen arviointi. Kirja soveltuu itsenäiseen opiskeluun työelämässä toimiville, toisella asteella, ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa perusopintoja opiskeleville sekä tutkimuksellisten työvälineiden kertaajille.

Yliopistot ja korkeakoulut ovat yhdistyneet ja tiivistäneet yhteistyötä tutkimuksessa ja kehittämisessä. Yhteistyösopimukset takaavat, että eri koulutustaustoista olevat tutkijat ja kehittäjät toimivat yhä enemmän yhdessä. Tutkimusopinnot laaja-alaistuvat vastavuoroisuudesta. Kirjaa on päivitetty tämän muutoksen hengessä. Myös nettilähteitä ja kirjallisuutta on ajanmukaistettu.

5., päivitetty painos (2021).


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone