Jump to content
The library informs: Obs. Samlingen minskar. Huom. Kokoelma pienenee
Cover for Illusionen om den amerikanska freden
Isbn: 978-91-7945-149-3
Publisher: Ordfront förlag
Category:
Society & Culture
Accessible since: August 2023

E-book

Illusionen om den amerikanska freden

Efter Rysslands militära överfall på Ukraina i februari 2022 lever vi i en förändrad värld. En farligare värld. I medierna beskrivs den allt mer i svart-vita färger. Demokrati mot diktatur. Ryssland och Kina mot USA och Europa. De civiliserade och rika nationerna mot de ociviliserade fattiga.
Utrymmet för neutralitet, alliansfrihet och olika åsikter krymper när militaristiska politiker och ideologer på olika sidorom demarkationslinjerna får allt större inflytande och avvikande röster tystnar.
Kunskapen om Rysslands och Kinas totalitära maktutövning är idag stor på grund av mediernas omfattande, kritiska bevakning.Samtidigt sjunker USA:s, den andra stormaktens, maktpolitik och otaliga blodiga militära ingripanden ner i medieskugga. Men för att förstå den helhet som är världen måste vi kunna se med kritiska ögon också på den makt som nu officiellt är vår allierade.
Den reella kostnaden för USA:s globala dominans har varit stort mänskligt lidande och kaos långt bortanför västs egna gränser. Stor makt har överlåtits till militära hökar och vapenindustriernas redan väldiga vinster har blåsts upp. Betalda lobbyister får orimligt inflytande, den parlamentariska demokratin urholkas och ifrågasätts.

Illusionen om den amerikanska freden är en oundgänglig bok för alla som vill se världen sådan den är och inte bara sådan den beskrivs. För alla som vill förstå säkerhets- och utrikespolitik och diplomatins förändrade roll.

"Denna bok tar upp många helt avgörande problem och är viktig läsning för var och en som söker efter vägar mot en mera fredlig framtid." Daniel Ellsberg

"Trita Parsi och Frida Stranne, två kunniga och klarsynta skribenter, gör i denna bok välbehövliga korrigeringar av vår bild av USA:s utrikespolitik." Hans Blix

"...en bok värd att läsa. Framförallt om man inte delar författarnas uppfattning, det är nyttigt att få pröva sina övertygelser." SVT, Per Andersson

"...en brännande påminnelse om att det är en krigisk supermakt som Sverige går i formell allians med." Aftonbladet, Petter Larsson

"Stranne och Parsi kan sitt USA." Göteborgs-Posten, Roland Poirier MartinssonLog in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone